VERKSTED

Felder B510

Felder AD 741

Felder K500P

Ima 32M Bor og fresemaskin                                           Myford dreiebenk

Maskiner i Verkstedet